భర్తకు తలకొరివి పెట్టిన భార్య

లింగాల ఘనపురం మండలం వడ్డిచర్ల గ్రామానికి చెందిన జోగు రాములు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో భాదపడుతూ నిన్న భుధవారం మృతిచెందాడు. తలకొరివి పెట్టాల్సిన రాములు ఏకైక కుమారుడు ఎల్లయ్య కొద్దికాలంగా ఇల్లు వదిలిపెట్టి చిరునామా కూడా లేకుండా దేశాలు పట్టి తిరుగుతున్నాడు. వివాహమైన కూతురు ఆచార సంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు, పేదరికం అడ్డుగా నిలిచాయు. సంప్రదాయం ప్రకారం కొడుకే తలకొరివి పెట్టాలి. తప్పని పరిస్తుతులలో కట్టుకున్న తాళి భంధం తలకొరివి పెట్టడానికి ముందుకొచ్చింది.
కట్టుకున్నవాడికి తలకొరివి పెట్టడానికి ఆ ఇల్లాలు ముందుకొచ్చి భర్త పాడెకు ముండునడచి, కర్మకాండలు పూర్తి చేసింది.
దీంతో పేదరికం, కట్టుబాట్లు చివరికి కన్న తండ్రికి కూడా తలకొరివి పెట్టకుండా చేసిందని బంధువులు, గ్రామస్థులు చర్చించుకోవడం విశేషం.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here