దుర్గమ్మ ముక్కుపుడకలో రాష్ట్ర పక్షి పాలపిట్ట

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే.. దుర్గమ్మకు ముక్కుపుడక ను సమర్పిస్తానని సిఎం కేసీఆర్ మొక్కుకున్నారు. ఈ మొక్కును ఆయన కుటుంబ సమేతంగా విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించి తీర్చికున్నారు.

దుర్గమ్మకు చేయించిన ముక్కుపుడకలో తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి పాలపిట్టను పొందుపరిచారు. అర్థచంద్రాకారంలో ఉన్న ముక్కుపుడకలో 57 విలువైన రాళ్లు పొదిగారు. ఇందులో చెట్టుకొమ్మపై పాలపిట్ట కూర్చున్నట్లుగా డిజైన్ చేశారు. బంగారంతో చేసిన ఈ ముక్కు పుడక బరువు 11 పాయింట్‌ 29 గ్రాములు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here