రాఖీ కట్టే సమయంలో అశుభముహర్తం… భద్ర సమయం

ఒక సోదరి ఈ రోజు తన సోదరుడు మణికట్టు చుట్టూ రాఖీ అని పిలువబడే ఒక దారాన్ని కడుతున్నప్పుడు, తన సోదరుడి దీర్ఘాయుష్సు మరియు సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటుంది. రాఖి కట్టి తన మేలు కోరుకున్న సోదరికి బహుమానంగా సోదరుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా తను ఆమెకు అండగా నిలబడతానని వాగ్ధానాన్ని బహుమతిగా ఇస్తాడు. అయితే రాఖి కట్టే సమయంలో భధ్ర సమయమును ఎల్లప్పుడూ మనసులో ఉంచుకోవాలి. ఇది దాదాపు ప్రతి రక్షా బంధన్ రోజున ఉంటుంది. జ్యోతిష్కులు, ఏ పవిత్రమైన కార్యమైననూ చేపట్టకూడని సమయాన్ని భద్ర అని పిలుస్తారు. భధ్ర సమయంలో ఒక రాఖీని కడితే అశుభమని నమ్మిక. రాఖీ కట్టకూడని దుర్ముహూర్త సమయములున్నప్పటికిని, ఈ రాఖీ రోజున ఎటువంటి భధ్ర సమయములు లేవు. దుర్ముహూర్త కాలాలలో రాఖీ ముడులను వేయరాదు. అశుభ ఘడియలు, రాహుకాలం మరియు యమ ఘడియల సమయంలో రాఖీని కట్టకూడదు అని పెద్దలు చెబుతారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here